Socis
El Consorci

El Parc Nacional de Cinque Terre és el beneficiari coordinador del projecte i s’encarrega de la gestió tècnica i financera.

La Fundació Manarola Cinqueterre ja ha dut a terme activitats preparatòries del projecte i participa directament en les activitats dels ens locals interessats.

El Departament de Ciències de la Terra, del Medi Ambient i de la Vida (DISTAV – DIpartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita)  de la Universitat de Gènova garanteix la recopilació de les dades sobre la dinàmica dels murs de pedra seca i la supervisió de les mesures aplicades.

El Grup ITRB aporta al Consorci la seva experiència en l’elaboració de propostes per als programes de la Unió Europea i la gestió del projecte.

Legambiente Onlus ofereix la seva experiència en projectes de sostenibilitat ambiental i contribueix a l’anàlisi de la replicació del projecte a Cinque Terre i a les activitats de comunicació.

L’​Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (DIBA), soci internacional, té un paper clau en la replicació del projecte en altres àrees de la Unió Europea amb condicions similars.

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept