El Consorci

El Parc Nacional de Cinque Terre és el beneficiari coordinador del projecte i s’encarrega de la gestió tècnica i financera.

La Fundació Manarola Cinqueterre ja ha dut a terme activitats preparatòries del projecte i participa directament en les activitats dels ens locals interessats.

El Departament de Ciències de la Terra, del Medi Ambient i de la Vida (DISTAV – DIpartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita)  de la Universitat de Gènova garanteix la recopilació de les dades sobre la dinàmica dels murs de pedra seca i la supervisió de les mesures aplicades.

El Grup ITRB aporta al Consorci la seva experiència en l’elaboració de propostes per als programes de la Unió Europea i la gestió del projecte.

Legambiente Onlus ofereix la seva experiència en projectes de sostenibilitat ambiental i contribueix a l’anàlisi de la replicació del projecte a Cinque Terre i a les activitats de comunicació.

L’​Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (DIBA), soci internacional, té un paper clau en la replicació del projecte en altres àrees de la Unió Europea amb condicions similars.