El projecte

El projecte Stonewallsforlife, finançat en el marc del programa LIFE Adaptació al canvi climàtic, té per objecte demostrar com una antiga tecnologia, els murs de pedra seca, es pot utilitzar eficaçment per millorar la resistència del territori al canvi climàtic. El projecte mostra els beneficis ambientals, socials i econòmics de la restauració de murs de pedra seca abandonats en dos territoris fràgils però peculiars: el Parc Nacional de Cinque Terre (Itàlia) i el Parc del Garraf, gestionat per la Diputació de Barcelona (Espanya).

L’objectiu del projecte Stonewallsforlife és reparar els murs de pedra seca i assegurar-ne el manteniment a llarg termini, per protegir el territori i els seus habitants contra els efectes dels fenòmens extrems. Per tant, els murs de pedra seca són rellevants des del punt de vista ambiental, ja que poden millorar eficaçment la resistència del territori al canvi climàtic. El projecte inclou també un important aspecte social: la capacitació de treballadors qualificats en la col·locació i el manteniment dels murs de pedra seca mitjançant cursos didàctics per a col·lectius de desocupats o desfavorits, per tal de garantir la conservació i la transmissió d'aquests coneixements.

Mitjançant la intervenció de demostració, es preveu recuperar sis hectàrees de terrasses amb murs de pedra seca i tornar-les a l'ús agrícola sostenible a llarg termini a Manarola, al municipi de Riomaggiore, dins el Parc Nacional de Cinque Terre.

Atès que l’objecte del projecte és ser transferible a altres territoris de la Unió Europea, es faran estudis preparatoris per a les intervencions de replicació, tant al Parc Nacional de Cinque Terre com al Parc del Garraf.

Monuments de pedra

Durant segles, la comunitat de Cinque Terre ha coexistit en un territori fràgil i extrem. Generacions senceres s'han dedicat a la descomposició i recomposició de la muntanya a la recerca de rius, deus i terres per conrear.

Els escarpats vessants dels turons han estat seccionats en terrasses sostingudes per quilòmetres de murs de pedra seca, que ha estat la tecnologia escollida gràcies a la seva capacitat per drenar l'aigua de manera eficient i al mateix temps retenir el sòl, la qual cosa permet el cultiu i minimitza els riscos d'inundacions i esllavissades de terra.

Els canvis socioeconòmics dels últims seixanta anys han provocat l'abandó de l'agricultura, fet que ha comportat un ràpid declivi de les terrasses i dels murs de pedra seca. La inestabilitat dels murs de pedra seca i els canals d'obstrucció són alguns dels principals problemes subjacents als mecanismes de lliscament de terres més freqüents en els territoris disposats en terrasses, i provoquen caigudes de roques, esllavissades de terra i fluxos d'enderrocs. Els problemes de degradació de la terra són amenaces greus per als assentaments humans situats en aquests territoris.

L’objecte del projecte Stonewallsforlife és demostrar l’eficàcia dels murs de pedra seca com a instrument d'adaptació al canvi climàtic, ja que augmenta la resistència del territori i protegeix els habitants.


El projecte en xifres

Es preveu que el projecte durarà cinc anys: entre el juliol del 2019 i el juliol del 2024.

El pressupost del projecte és d'uns 3.715.000 euros. El programa LIFE reemborsarà el 55 % de les despeses subvencionables mitjançant una contribució de la Unió Europea d'uns 2.039.000 euros; la resta l’aportaran els membres del Consorci mitjançant contribucions financeres o compromisos de personal. La contribució financera sol·licitada al Parc Nacional de Cinque Terre és aproximadament de 970.000 euros.